Unieke produkten
Veel van de Dat is heerlijk!-producten worden gemaakt van hergebruikte materialen, vaak met de hand, waardoor de producten uniek zijn. U zal een sterk gelijkend product ontvangen, maar meestal niet een identiek product.

Prijzen
Prijzen en omschrijvingen op datisheerlijk.nl worden zorgvuldig ingevoerd en gecontroleerd. Echter, voor onjuistheden of incorrecte informatie kan Dat is heerlijk! niet verantwoordelijk worden gesteld. Dat is heerlijk! houdt zich ten allen tijde het recht voor om prijzen, afbeeldingen en artikelgegevens te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend op eerder gedane aankopen. De op datisheerlijk.nl genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Bijdrage aan de verzendkosten
Tot 10 kilo is uw bijdrage aan de verzendkosten binnen Nederland €4,95. De rest van de kosten is voor onze rekening. Vanaf een bestelling van €50,- hoeft u geen verzendkosten te betalen. Dit geldt voor Nederland.

Verzending via PostNL en DHL
Dat is heerlijk! zorgt ervoor dat uw bestelling goed verpakt wordt aangeboden aan de verzender: PostNL enDHL. Dat is heerlijk! is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal tijdens verzending. Uiteraard zullen wij onze uiterste best doen om zoekgeraakte zendingen te helpen traceren.

Garantie
U heeft recht op een deugdelijk product, Dat is heerlijk! informeert u op de site datisheerlijk.nl over de kwaliteit en eigenschappen van het product. Veel van de producten van Dat is heerlijk! zijn gemaakt van hergebruikte of gerecyclede materialen, waarbij het soms moeilijk is aan te geven wat de mate van kwaliteit is. De wettelijke garantie houdt in, dat een product moet voldoen aan wat men er redelijkerwijs van mag verwachten, ook qua levensduur. Deze wettelijke regel is vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek . Als een bij Dat is heerlijk! aangeschaft product een duidelijk gebrek vertoont, heeft u een wettelijke termijn van 6 maanden om het product te retourneren. Een dergelijk gebrek moet binnen twee maanden na datum aankoop gemeld worden, neem daarvoor contact met ons op via info@datisheerlijk.nl en dan zoeken we een passende oplossing.

Copyright
Niets van deze website mag worden gekopiëerd, alle rechten op de teksten zijn voorbehouden aan Dat is heerlijk!. Rechten op de afbeeldingen behoren ook toe aan Dat is heerlijk!. Zonder schriftelijke toestemming van Dat is heerlijk! is het niet toegestaan (tekst)informatie, afbeeldingen, foto's, producten en/of diensten die deel uitmaken van de site te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in licentie te geven, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. Reproductie en herverdeling van de inhoud van deze site is verboden bij de wet en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke maatregelen.

Wij accepteren:

Website door Manieu.nl